لیست محصولات برند BENZ

دیاگ بنز یا سری دستگاه های عیب یاب خودروهای سواری و سنگین بنز با نامه دستگاه دیاگ استار بنز که دارای نسل های مختلفی است.


دیاگ بنز BENZ

دیاگ بنز با نام دستگاه استار بنز دارای نسل های مختلفی است. ما اساسا دستگااه های دیاگ مرسدس با نام دیاگ استار بنز BENZ STAR DIAGNOSIS شناخته میشوند.

تا کنون دستگاه های دیاگ استار بنز مختلفی تولید شده اند که عبارتند از:

1- دیاگ استار بنز BENZ STAR COMPACT3 یا دیاگ بنز C3

2- دستگاه دیاگ استار کامپکت چهار BENZ STAR COMPACT4 یا دیاگ بنز C4

3- دستگاه دیاگ بنز COMPACT6

4- دستگاه دیاگ مرسدس بنز MB PRO M6

یک محصول وجود دارد.

نمایش 1-1 از 1

فیلترهای فعال

نمایش 1-1 از 1 آیتم