شرایط و ظوبط استفاده

شرایط و ضوابط استفاده و گارانتی دستگاه ها و تجهیزاتی که دارای گارنتی هستند به صورت ویژه و جداگانه در هنگام خرید برای مشتریان عزیز توضیح داده میشود.